VOOR KINDEREN
TOT 21 JAAR

U kunt hier geen precieze bedragen vinden.
De docenten van de Muziekschool bepalen hun lesgeld zelf en factureren ook zelf.
Wilt u voordat u kiest toch de hoogte van het lesgeld weten: dan kan ik u in contact brengen met de docent van uw keuze.

Op het moment is er overleg gaand om de tarieven op de site te gaan vermelden.
In december 2015 moet dit zijn beslag gaan krijgen.
Voorlopig blijft de hoogte van het lesgeld nog een individuele zaak: als wilt weten hoeveel het lesgeld is, mailt u me en ik breng u in contact met de docent naar keuze.

Kunstonderwijs voor kinderen (tot 21 jaar) is vrijgesteld van BTW.
Dit zult u dus ook niet op de rekening terugvinden.