BLOKFLUIT

Mijn eerste instrument was de blokfluit. In een klein groepje werden we al samen-spelend de noten bijgebracht, twee-stemmigheid, ritmes.
Het was de basis, het fundament waar mijn muzikale ontwikkeling nu nog op rust.Ik geef les aan kinderen vanaf ongeveer 6 jaar, meestal en doorgaans als voorbereiding op een vervolginstrument naar keuze;
op maat, snelheid van ontwikkeling wordt goed in de gaten gehouden, lesmateriaal bestaat uit methode en aan-, en bijsluitend los materiaal.
Is blazen je ding, dan volgt dwarsfluit, klarinet of saxofoon. Maar ook gitaar, piano en viool zijn populair.

Blokfluitles wordt geven op maandag-, woensdag-, of vrijdagmiddag. Tijden in overleg.